Administrator 27 Januari 2020 1124X

Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk
PENDUDUK JUMLAH
Laki-laki 1.275 Orang
Permpuan 1.242 Orang
Jumlah 2.517 Orang
Kepala Keluarga 754 KK
WNI 2.517 Orang
WNA -
Kepala Rumah Tangga 754 KRT